Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Kontakt

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 6 czerwca 2015 o 12:12:10. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54

tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30

e-mail: wieruszow@mgops.pl

www: www.mgops.pl

Adres ePUAP: epuap.gov.pl

Kierownik MGOPS
Anna Ostrycharz

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00
e-mail: aostrycharz@mgops.pl

Biuro Obsługi Klienta

Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32

Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
tel. 62 784 15 54 wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

Maria Górka – specjalista pracy socjalnej
Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej
Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22
e-mail: pracsoc1@mgops.pl

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23
e-mail: pracsoc2@mgops.pl

Justyna Płonka – pracownik socjalny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
e-mail: pracsoc3@mgops.pl

Pracownicy socjalni do spraw świadczeń

Magdalena Grodzka – starszy pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: swiadczenia@mgops.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Wróblewska – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 733 663 152
e-mail: piecza@mgops.pl

Referat świadczeń rodzinnych

Maria Koper – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: rodzinne@mgops.pl

Dodatki mieszkaniowe

Joanna Bezen – referent ds. dodatków mieszkaniowych
tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: mieszkaniowe@mgops.pl

Księgowość

Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Witkowska – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@mgops.pl

Kadry, płace i kasa

Ewa Szandała – inspektor ds. kadr i płac
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: kadry@mgops.pl

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.

image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

6 czerwca 2015 o 12:12:10 Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek
Bez zmian: Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>   Bez zmian: Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21   Bez zmian: <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21
Bez zmian: 98-400 Wieruszów</p>   Bez zmian: 98-400 Wieruszów</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:
Bez zmian: <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>   Bez zmian: <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a></p>   Dodano: <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>
    Dodano: (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>
Skasowano: Anna Ostrycharz</p>    
    Dodano: Małgorzata Burak
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: malgorzataburak@mgops.pl" >malgorzataburak@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00   Dodano: <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: aostrycharz@mgops.pl" >aostrycharz@mgops.pl</a></p>    
    Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Beata Kindler
    Dodano: tel. 62 784 15 54
    Dodano: tel. 62 784 11 99</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   Dodano: <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
    Dodano: i świadczenie wychowawcze
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Maria Górka – specjalista pracy socjalnej    
Skasowano: Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej    
Skasowano: Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej    
Skasowano: Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej    
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 22    
    Dodano: <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Dorota Dwornicka – pracownik socjalny
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 22   Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: pracsoc1@mgops.pl" >pracsoc1@mgops.pl</a></p>    
Skasowano: <p style="text-align: center;">Anna Jurek specjalista pracy socjalnej   Dodano: <p style="text-align: center;">Anna Jurek specjalista pracy socjalnej
Skasowano: Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej    
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a>
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 23   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 23
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 23   Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Justyna Małecka pracownik socjalny
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: pracsoc2@mgops.pl" >pracsoc2@mgops.pl</a></p>   Dodano: e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Justyna Płonka pracownik socjalny    
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 29   Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 29    
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: pracsoc3@mgops.pl" >pracsoc3@mgops.pl</a></p>    
    Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Alicja Jerczyńska – pracownik socjalny
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: alicjajerczynska@mgops.pl" >alicjajerczynska@mgops.pl</a>
    Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
    Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: barbarawelna@mgops.pl" >barbarawelna@mgops.pl</a>
    Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 27
    Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 27</p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a>
    Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 24
    Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 24</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Magdalena Grodzka starszy pracownik socjalny   Dodano: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Bez zmian: Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej   Bez zmian: Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Anna Wróblewska – asystent rodzinny   Dodano: <p style="text-align: center;">Larysa Jendrzej – asystent rodzinny
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 29   Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 29   Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 24
Skasowano: tel. kom. 733 663 152    
    Dodano: tel. kom. 797 440 985
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: piecza@mgops.pl" >piecza@mgops.pl</a></p>   Dodano: e-mail: <a href="mailto: larysajendrzej@mgops.pl"> larysajendrzej@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong>Referat świadczeń rodzinnych</strong></p>   Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Maria Koper – inspektor ds. świadczeń rodzinnych    
    Dodano: <p style="text-align: center;">Sylwia Reksulak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Skasowano: Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego   Dodano: Alicja Bryłka – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Emilia Kulczyńska – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
    Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 26
    Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 26
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Joanna Bezen referent ds. dodatków mieszkaniowych   Dodano: <p style="text-align: center;">Anna Jurek specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 27   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 27
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 27   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 27
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Skasowano: Iwona Witkowska – księgowa   Dodano: Iwona Maury – księgowa
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 28   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 28
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Ewa Szandała – inspektor ds. kadr i płac   Dodano: <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 25    
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <div id=metryczka”> <p>Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek<br />   Dodano: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Skasowano: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek<br />   Dodano: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Skasowano: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</p></div>   Dodano: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>