Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Kontakt

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 6 czerwca 2015 o 13:33:51. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54

tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30

e-mail: wieruszow@mgops.pl

www: www.mgops.pl

Adres ePUAP: epuap.gov.pl

Kierownik MGOPS
Anna Ostrycharz

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00
e-mail: aostrycharz@mgops.pl

Biuro Obsługi Klienta

Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32

Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
tel. 62 784 15 54 wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

Maria Górka – specjalista pracy socjalnej
Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej
Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22
e-mail: pracsoc1@mgops.pl

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23
e-mail: pracsoc2@mgops.pl

Justyna Płonka – pracownik socjalny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
e-mail: pracsoc3@mgops.pl

Pracownicy socjalni do spraw świadczeń

Magdalena Grodzka – starszy pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: swiadczenia@mgops.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Wróblewska – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 733 663 152
e-mail: piecza@mgops.pl

Referat świadczeń rodzinnych

Maria Koper – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: rodzinne@mgops.pl

Dodatki mieszkaniowe

Joanna Bezen – referent ds. dodatków mieszkaniowych
tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: mieszkaniowe@mgops.pl

Księgowość

Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Witkowska – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@mgops.pl

Kadry, płace i kasa

Ewa Szandała – inspektor ds. kadr i płac
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: kadry@mgops.pl

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

6 czerwca 2015 o 13:33:51 Aktualna wersja
Zawartość
<p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek   <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>   Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>
<p style="text-align: center;">ul. Rynek 21   <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów</p>   98-400 Wieruszów</p>
<p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>   <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>
<p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>   <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>
<p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:   <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:
<strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>   <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>
<p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>   <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>   <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a></p>   <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>
    (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>   <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>
Anna Ostrycharz</p>    
    Ewa Szandała
    e-mail: <a href="mailto: ewaszandala@mgops.pl" >ewaszandala@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00   <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>
e-mail: <a href="mailto: aostrycharz@mgops.pl" >aostrycharz@mgops.pl</a></p>    
    <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>
    <p style="text-align: center;">Beata Kindler
    tel. 62 784 15 54
    tel. 62 784 11 99</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>
<p style="text-align: center;">Pomoc społeczna   <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>
<p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe   <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>
<p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
    i świadczenie wychowawcze
tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>
<p style="text-align: center;">Maria Górka specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Wiesława Górka specjalista pracy socjalnej
Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej    
Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej    
Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej    
tel. 62 784 15 54 wew. 22    
    e-mail: <a href="mailto: wieslawagorka@mgops.pl" >wieslawagorka@mgops.pl</a></p>
    <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
    e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>
    <p style="text-align: center;">Dorota Mikuś – pracownik socjalny
    e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p>
    <p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
    e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p>
    <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22   tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>
e-mail: <a href="mailto: pracsoc1@mgops.pl" >pracsoc1@mgops.pl</a></p>    
<p style="text-align: center;">Anna Jurek specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Anna Jurek specjalista pracy socjalnej
Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej    
    e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a>
tel. 62 784 15 54 wew. 23   tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23   tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
    <p style="text-align: center;">Justyna Małecka pracownik socjalny
e-mail: <a href="mailto: pracsoc2@mgops.pl" >pracsoc2@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a>
<p style="text-align: center;">Justyna Płonka pracownik socjalny    
tel. 62 784 15 54 wew. 29   tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29   tel. 62 784 11 99 wew. 29</p>
    <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
e-mail: <a href="mailto: pracsoc3@mgops.pl" >pracsoc3@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a>
    tel. 62 784 15 54 wew. 24
    tel. 62 784 11 99 wew. 24</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>
<p style="text-align: center;">Magdalena Grodzka starszy pracownik socjalny   <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej   Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24   tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24   tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>
<p style="text-align: center;">Anna Wróblewska – asystent rodzinny   <p style="text-align: center;">Larysa Jendrzej – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29   tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29   tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 733 663 152   tel. kom. 725 278 232
e-mail: <a href="mailto: piecza@mgops.pl" >piecza@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: pz@mgops.pl"> pz@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Referat świadczeń rodzinnych</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>
<p style="text-align: center;">Maria Koperinspektor ds. świadczeń rodzinnych   <p style="text-align: center;">Alicja Bryłkapodinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego   Ewelina Kasprzak – gł. specjalista ds. świadczeń społecznych
tel. 62 784 15 54 wew. 26   tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26   tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>
    <p style="text-align: center;">Emilia Kulczyńska – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
    tel. 62 784 15 54 wew. 26
    tel. 62 784 11 99 wew. 26
    e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>
<p style="text-align: center;">Joanna Bezen referent ds. dodatków mieszkaniowych   <p style="text-align: center;">Anna Jurek specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 27   tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27   tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>
<p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa   <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Witkowska – księgowa   Iwona Maury – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28   tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28   tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>
<p style="text-align: center;">Ewa Szandała – inspektor ds. kadr i płac   <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor
tel. 62 784 15 54 wew. 28   tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25   tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>
<div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>   Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>