Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Kontakt

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 31 stycznia 2017 o 13:15:13. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54

tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30

e-mail: wieruszow@mgops.pl

www: www.mgops.pl

Adres ePUAP: epuap.gov.pl
(/MGOPSWieruszow/SkrytkaESP)

Kierownik MGOPS
Ewa Szandała
e-mail: ewaszandala@mgops.pl

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00

Biuro Obsługi Klienta

Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32

Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenie wychowawcze
tel. 62 784 15 54 wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

Maria Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: mariagorka@mgops.pl

Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej
e-mail: barbarapromna@mgops.pl

Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: wieslawagorka@mgops.pl

Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
e-mail: danutajakubczak@mgops.pl

tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
e-mail: annajurek@mgops.pl

Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
e-mail: barbarawelna@mgops.pl

tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23

Justyna Płonka – pracownik socjalny
e-mail: justynaplonka@mgops.p

tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29

Pracownicy socjalni do spraw świadczeń

Magdalena Grodzka – starszy pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: swiadczenia@mgops.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Wróblewska – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 733 663 152
e-mail: pz@mgops.pl

Referat świadczeń rodzinnych

Maria Koper – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: rodzinne@mgops.pl

Paulina Małys – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: wychowawcze@mgops.pl

Dodatki mieszkaniowe

Joanna Bezen – inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: mieszkaniowe@mgops.pl

Księgowość
(pracownicy Centrum Usług Wspólnych
Urzędu Miejskiego w Wieruszowie)

Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Witkowska – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@mgops.pl

Kadry, płace i kasa

tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: kadry@mgops.pl

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

31 stycznia 2017 o 13:15:13 Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek
Bez zmian: Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>   Bez zmian: Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21   Bez zmian: <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21
Bez zmian: 98-400 Wieruszów</p>   Bez zmian: 98-400 Wieruszów</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:
Bez zmian: <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>   Bez zmian: <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>
Bez zmian: (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>   Bez zmian: (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>
Skasowano: Ewa Szandała    
    Dodano: Małgorzata Burak
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: ewaszandala@mgops.pl" >ewaszandala@mgops.pl</a></p>   Dodano: e-mail: <a href="mailto: malgorzataburak@mgops.pl" >malgorzataburak@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>
    Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Beata Kindler
    Dodano: tel. 62 784 15 54
    Dodano: tel. 62 784 11 99</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
Bez zmian: i świadczenie wychowawcze   Bez zmian: i świadczenie wychowawcze
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Maria Górka – specjalista pracy socjalnej    
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: mariagorka@mgops.pl" >mariagorka@mgops.pl</a></p>    
Skasowano: <p style="text-align: center;">Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej    
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: barbarapromna@mgops.pl" >barbarapromna@mgops.pl</a></p>    
Skasowano: <p style="text-align: center;">Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej    
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: wieslawagorka@mgops.pl" >wieslawagorka@mgops.pl</a></p>    
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Dorota Dwornicka – pracownik socjalny
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22   Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a></p>   Dodano: e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej    
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: barbarawelna@mgops.pl" >barbarawelna@mgops.pl</a></p>    
Skasowano: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 23   Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Justyna Płonka – pracownik socjalny   Dodano: <p style="text-align: center;">Justyna Małecka – pracownik socjalny
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.p</a></p>   Dodano: e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a>
Skasowano: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 29    
    Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
    Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Alicja Jerczyńska – pracownik socjalny
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: alicjajerczynska@mgops.pl" >alicjajerczynska@mgops.pl</a>
    Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
    Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: barbarawelna@mgops.pl" >barbarawelna@mgops.pl</a>
    Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 27
    Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 27</p>
    Dodano: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
    Dodano: e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a>
    Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 29</p>   Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 24</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Magdalena Grodzka starszy pracownik socjalny   Dodano: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Bez zmian: Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej   Bez zmian: Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Anna Wróblewska – asystent rodzinny   Dodano: <p style="text-align: center;">Larysa Jendrzej – asystent rodzinny
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 29   Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 29   Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 24
Skasowano: tel. kom. 733 663 152    
    Dodano: tel. kom. 797 440 985
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: pz@mgops.pl"> pz@mgops.pl</a></p>   Dodano: e-mail: <a href="mailto: larysajendrzej@mgops.pl"> larysajendrzej@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong>Referat świadczeń rodzinnych</strong></p>   Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Maria Koper – inspektor ds. świadczeń rodzinnych    
    Dodano: <p style="text-align: center;">Sylwia Reksulak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Skasowano: Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego   Dodano: Alicja Bryłka – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Paulina Małys – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego   Dodano: <p style="text-align: center;">Emilia Kulczyńska – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Joanna Bezen inspektor ds. dodatków mieszkaniowych   Dodano: <p style="text-align: center;">Anna Jurek specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 27   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 27
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 27   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 27
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość   Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>
Skasowano: (pracownicy Centrum Usług Wspólnych    
Skasowano: Urzędu Miejskiego w Wieruszowie)    
Skasowano: </strong></p>    
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa   Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Skasowano: Iwona Witkowska – księgowa   Dodano: Iwona Maury – księgowa
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28   Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 28   Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 28
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>   Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 28    
    Dodano: <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 25   Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 28
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>   Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>   Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>