Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Kontakt

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 5 kwietnia 2017 o 11:30:04. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54

tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30

e-mail: wieruszow@mgops.pl

www: www.mgops.pl

Adres ePUAP: epuap.gov.pl
(/MGOPSWieruszow/SkrytkaESP)

Kierownik MGOPS
Ewa Szandała
e-mail: ewaszandala@mgops.pl

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00

Sekretariat

Beata Kindler
tel. 62 784 15 54
tel. 62 784 11 99

Biuro Obsługi Klienta

Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32

Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenie wychowawcze
tel. 62 784 15 54 wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

Maria Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: mariagorka@mgops.pl

Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej
e-mail: barbarapromna@mgops.pl

Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: wieslawagorka@mgops.pl

Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
e-mail: danutajakubczak@mgops.pl

tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
e-mail: annajurek@mgops.pl

Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
e-mail: barbarawelna@mgops.pl

tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23

Justyna Płonka – pracownik socjalny
e-mail: justynaplonka@mgops.p

tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29

Pracownicy socjalni do spraw świadczeń

Magdalena Grodzka – pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: swiadczenia@mgops.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Wróblewska – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 733 663 152
e-mail: pz@mgops.pl

Dział Świadczeń Społecznych

Maria Koper – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: rodzinne@mgops.pl

Paulina Małys – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: wychowawcze@mgops.pl

Dodatki mieszkaniowe

Cezariusz Słowikowski – pomoc administracyjna / kierowca
tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: mieszkaniowe@mgops.pl

Księgowość
(pracownicy Centrum Usług Wspólnych
Urzędu Miejskiego w Wieruszowie)

Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Witkowska – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@mgops.pl

Kadry, płace i kasa

Joanna Bezen – inspektor
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: kadry@mgops.pl

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

5 kwietnia 2017 o 11:30:04 Aktualna wersja
Zawartość
<p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek   <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>   Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>
<p style="text-align: center;">ul. Rynek 21   <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów</p>   98-400 Wieruszów</p>
<p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>   <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>
<p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>   <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>
<p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:   <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:
<strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>   <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>
<p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>   <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>   <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>   <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>
(/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>   (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>   <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>
Ewa Szandała   Ewa Szandała
e-mail: <a href="mailto: ewaszandala@mgops.pl" >ewaszandala@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: ewaszandala@mgops.pl" >ewaszandala@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>   <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>
<p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>
<p style="text-align: center;">Beata Kindler   <p style="text-align: center;">Beata Kindler
tel. 62 784 15 54   tel. 62 784 15 54
tel. 62 784 11 99</p>   tel. 62 784 11 99</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>
<p style="text-align: center;">Pomoc społeczna   <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>
<p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe   <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>
<p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny   <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenie wychowawcze   i świadczenie wychowawcze
tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>
<p style="text-align: center;">Maria Górka – specjalista pracy socjalnej    
e-mail: <a href="mailto: mariagorka@mgops.pl" >mariagorka@mgops.pl</a></p>    
<p style="text-align: center;">Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej    
e-mail: <a href="mailto: barbarapromna@mgops.pl" >barbarapromna@mgops.pl</a></p>    
<p style="text-align: center;">Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: <a href="mailto: wieslawagorka@mgops.pl" >wieslawagorka@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: wieslawagorka@mgops.pl" >wieslawagorka@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>
    <p style="text-align: center;">Dorota Mikuś – pracownik socjalny
    e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p>
    <p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
    e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22   <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>   tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>
<p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a>
<p style="text-align: center;">Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej    
e-mail: <a href="mailto: barbarawelna@mgops.pl" >barbarawelna@mgops.pl</a></p>    
<p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 23   tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>   tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
<p style="text-align: center;">Justyna Płonka – pracownik socjalny   <p style="text-align: center;">Justyna Małecka – pracownik socjalny
e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.p</a></p>   e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a>
<p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 29   tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29</p>   tel. 62 784 11 99 wew. 29</p>
    <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
    e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a>
    tel. 62 784 15 54 wew. 24
    tel. 62 784 11 99 wew. 24</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>
<p style="text-align: center;">Magdalena Grodzka – pracownik socjalny   <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej   Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24   tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24   tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>
<p style="text-align: center;">Anna Wróblewska – asystent rodzinny   <p style="text-align: center;">Larysa Jendrzej – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29   tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29   tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 733 663 152   tel. kom. 725 278 232
e-mail: <a href="mailto: pz@mgops.pl"> pz@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: pz@mgops.pl"> pz@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>
<p style="text-align: center;">Maria Koperinspektor ds. świadczeń rodzinnych   <p style="text-align: center;">Alicja Bryłkapodinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego   Ewelina Kasprzak – gł. specjalista ds. świadczeń społecznych
tel. 62 784 15 54 wew. 26   tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26   tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Paulina Małys – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego   <p style="text-align: center;">Emilia Kulczyńska – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
tel. 62 784 15 54 wew. 26   tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26   tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>
<p style="text-align: center;">Cezariusz Słowikowski pomoc administracyjna / kierowca   <p style="text-align: center;">Anna Jurek specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 27   tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27   tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Księgowość   <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>
(pracownicy Centrum Usług Wspólnych    
Urzędu Miejskiego w Wieruszowie)    
</strong></p>    
<p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa   <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Witkowska – księgowa   Iwona Maury – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28   tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28   tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>
<p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor   <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor
tel. 62 784 15 54 wew. 28   tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25   tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>
<div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>   Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>