Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Kontakt

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2017-04-05 @ 11:30:04. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54

tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30

e-mail: wieruszow@mgops.pl

www: www.mgops.pl

Adres ePUAP: epuap.gov.pl
(/MGOPSWieruszow/SkrytkaESP)

Kierownik MGOPS
Ewa Szandała
e-mail: ewaszandala@mgops.pl

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00

Sekretariat

Beata Kindler
tel. 62 784 15 54
tel. 62 784 11 99

Biuro Obsługi Klienta

Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32

Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenie wychowawcze
tel. 62 784 15 54 wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

Maria Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: mariagorka@mgops.pl

Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej
e-mail: barbarapromna@mgops.pl

Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: wieslawagorka@mgops.pl

Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
e-mail: danutajakubczak@mgops.pl

tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
e-mail: annajurek@mgops.pl

Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
e-mail: barbarawelna@mgops.pl

tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23

Justyna Płonka – pracownik socjalny
e-mail: justynaplonka@mgops.p

tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29

Pracownicy socjalni do spraw świadczeń

Magdalena Grodzka – pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: swiadczenia@mgops.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Wróblewska – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 733 663 152
e-mail: pz@mgops.pl

Dział Świadczeń Społecznych

Maria Koper – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: rodzinne@mgops.pl

Paulina Małys – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: wychowawcze@mgops.pl

Dodatki mieszkaniowe

Cezariusz Słowikowski – pomoc administracyjna / kierowca
tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: mieszkaniowe@mgops.pl

Księgowość
(pracownicy Centrum Usług Wspólnych
Urzędu Miejskiego w Wieruszowie)

Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Witkowska – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@mgops.pl

Kadry, płace i kasa

Joanna Bezen – inspektor
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: kadry@mgops.pl

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

2017-04-05 @ 11:30:04 Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek Bez zmian: <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek
Bez zmian: Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p> Bez zmian: Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21 Bez zmian: <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21
Bez zmian: 98-400 Wieruszów</p> Bez zmian: 98-400 Wieruszów</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania: Bez zmian: <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:
Bez zmian: <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p> Bez zmian: <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a> Bez zmian: <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>
Bez zmian: (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p> Bez zmian: (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>
Skasowano: Ewa Szandała  
  Dodano: Małgorzata Burak
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: ewaszandala@mgops.pl" >ewaszandala@mgops.pl</a></p> Dodano: e-mail: <a href="mailto: malgorzataburak@mgops.pl" >malgorzataburak@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Beata Kindler Bez zmian: <p style="text-align: center;">Beata Kindler
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 Bez zmian: tel. 62 784 15 54
Bez zmian: tel. 62 784 11 99</p> Bez zmian: tel. 62 784 11 99</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna Bez zmian: <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 32</p> Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe Bez zmian: <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 31</p> Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny Bez zmian: <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
Bez zmian: i świadczenie wychowawcze Bez zmian: i świadczenie wychowawcze
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 33</p> Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Maria Górka – specjalista pracy socjalnej  
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: mariagorka@mgops.pl" >mariagorka@mgops.pl</a></p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;">Barbara Promna – specjalista pracy socjalnej  
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: barbarapromna@mgops.pl" >barbarapromna@mgops.pl</a></p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;">Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej  
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: wieslawagorka@mgops.pl" >wieslawagorka@mgops.pl</a></p>  
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej Bez zmian: <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Dorota Dwornicka – pracownik socjalny
  Dodano: e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
  Dodano: e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22 Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 22</p> Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej Bez zmian: <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a></p> Dodano: e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej  
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: barbarawelna@mgops.pl" >barbarawelna@mgops.pl</a></p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 23 Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p> Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Justyna Płonka – pracownik socjalny Dodano: <p style="text-align: center;">Justyna Małecka – pracownik socjalny
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.p</a></p> Dodano: e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a>
Skasowano: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 29  
  Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
  Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Alicja Jerczyńska – pracownik socjalny
  Dodano: e-mail: <a href="mailto: alicjajerczynska@mgops.pl" >alicjajerczynska@mgops.pl</a>
  Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
  Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
  Dodano: e-mail: <a href="mailto: barbarawelna@mgops.pl" >barbarawelna@mgops.pl</a>
  Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 27
  Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 27</p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
  Dodano: e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a>
  Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 29</p> Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 24</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Magdalena Grodzka – pracownik socjalny Dodano: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Bez zmian: Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej Bez zmian: Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24 Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Anna Wróblewska – asystent rodzinny Dodano: <p style="text-align: center;">Anita Smorawska – asystent rodzinny
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 29 Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 29 Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 24
Skasowano: tel. kom. 733 663 152  
  Dodano: tel. kom. 797 440 985
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: pz@mgops.pl"> pz@mgops.pl</a></p> Dodano: e-mail: <a href="mailto: asystent@mgops.pl" >asystent@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Maria Koper – inspektor ds. świadczeń rodzinnych  
Skasowano: Ewelina Kasprzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Dodano: <p style="text-align: center;">Sylwia Reksulak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  Dodano: Alicja Bryłka – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26 Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Paulina Małyspodinspektor ds. świadczenia wychowawczego Dodano: <p style="text-align: center;">Emilia Lewińskainspektor ds. świadczeń rodzinnych
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26 Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p> Dodano: e-mail: <a href="mailto: emilialewinska@mgops.pl"> emilialewinska@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Cezariusz Słowikowski pomoc administracyjna / kierowca Dodano: <p style="text-align: center;">Emilia Lewińska inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 27 Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 27 Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>
Skasowano: (pracownicy Centrum Usług Wspólnych  
Skasowano: Urzędu Miejskiego w Wieruszowie)  
Skasowano: </strong></p>  
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Skasowano: Iwona Witkowska – księgowa Dodano: Barbara Napierała – księgowa
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 28 Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 28
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor Bez zmian: <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 25  
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>