Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Deklaracja dostępności

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 23 lutego 2021 o 19:21:32. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.01

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021.01.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wieruszow@mgops.pl tel. (+48) 62 784 15 54. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie nie udostępnia indywidualnych adresów mailowych wszystkich pracowników. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

  • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo,
  • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów znajduje się w 2 piętrowym budynku, w którym na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

23 lutego 2021 o 19:21:32 Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <div class="entry-content clearfix"> Bez zmian: <div class="entry-content clearfix">
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2021/09/Wniosek- o-zapewnieniu- dostepnosci.pdf">Wniosek o zapewnieniu dostępności (pdf)</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2021/09/Wniosek- o-zapewnieniu- dostepnosci.doc">Wniosek o zapewnieniu dostępności (doc)</a>
  Dodano: <hr />
Skasowano: <span>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.</p>
Skasowano: <span>Data publikacji strony internetowej: 2015-06-06</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Data publikacji strony internetowej: 2015-06-06</p>
Skasowano: <span>Data ostatniej istotnej aktualizacji: bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Data ostatniej istotnej aktualizacji: bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www.</p>
Skasowano: <span>Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:</p>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li><span>zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.</span></li> Dodano: <li style="text-align: justify;">zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.</li>
Skasowano: <li><span>część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.</span></li> Dodano: <li style="text-align: justify;">część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: <strong><span>Ułatwienia na stronie</ span></strong> Dodano: <strong>Ułatwienia na stronie</strong>
Skasowano: <span>Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:</p>
Skasowano: <ul>  
  Dodano: <ul style="text-align: justify;">
Skasowano: <li><span>wersję kontrastową,</span></li> Dodano: <li>wersję kontrastową,</li>
Skasowano: <li><span>możliwość zmiany rozmiaru tekstu,</span></li> Dodano: <li>możliwość zmiany rozmiaru tekstu,</li>
Skasowano: <li><span>obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,</span></li> Dodano: <li>obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: <span>Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.01</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.01</p>
Skasowano: <span>Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021.01.01</span>  
Skasowano: <span>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.</span>  
  Dodano: <p style="text-align: justify;">Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021.02.23</p>
  Dodano: <p style="text-align: justify;">Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.</p>
Skasowano: <strong><span>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</span></strong> Dodano: <strong>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</strong>
Skasowano: <span>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wieruszow@mgops.pl tel. (+48) 62 784 15 54. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie nie udostępnia indywidualnych adresów mailowych wszystkich pracowników. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wieruszow@mgops.pl tel. (+48) 62 784 15 54. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie nie udostępnia indywidualnych adresów mailowych wszystkich pracowników. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>
Skasowano: <span>Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej.</p>
Skasowano: <strong><span>Skróty klawiaturowe< /span></strong> Dodano: <strong>Skróty klawiaturowe</strong>
Skasowano: <span>Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</p>
Skasowano: <strong><span>Procedura wnioskowo-skargowa< /span></strong> Dodano: <strong>Procedura wnioskowo-skargowa</strong>
Skasowano: <span>Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.</p>
Skasowano: <span>Żądanie powinno zawierać:</span>  
Skasowano: <ul>  
  Dodano: <p style="text-align: justify;">Żądanie powinno zawierać:</p>
  Dodano: <ul style="text-align: justify;">
Skasowano: <li><span>Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,</span></li> Dodano: <li>Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,</li>
Skasowano: <li><span>Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo,</span></li> Dodano: <li>Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo,</li>
Skasowano: <li><span>Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,</span></li> Dodano: <li>Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,</li>
Skasowano: <li><span>Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.</span></li> Dodano: <li>Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: <span>Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).</p>
Skasowano: <span>Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.</p>
Skasowano: <span>W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.</p>
Skasowano: <span>Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
Skasowano: <strong><span> Dostępność architektoniczna< /span></strong> Dodano: <strong>Dostępność architektoniczna</strong>
Skasowano: <span>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów znajduje się w 2 piętrowym budynku, w którym na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta.</span> Dodano: <p style="text-align: justify;">Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów znajduje się w 2 piętrowym budynku, w którym na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta.</p>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>