Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Rejestr umów

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2016-01-18 @ 11:27:14. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Rejestr umów za 2016 rok

L.p. Rodzaj
umowy
Data
zawarcia
umowy
Kontrahent Okres
obowiązywania
umowy
Kwota
wydatków
Przedmiot
umowy
1. MGOPS.1.1170.1.2016
zlecenie
04-01-2016 Barbara Tereba
Cieszęcin
01-01-2016

31-03-2016
11,00 zł / h usługi op.
2. MGOPS.1.1170.2.2016
zlecenie
04-01-2016 Alicja Hojczyk
Wieruszów
01-01-2016

31-03-2016
11,00 zł / h usługi op.
3. MGOPS.1.1170.3.2016
zlecenie
04-01-2016 Patrycja Semba
Wieruszów
01-01-2016

31-01-2016
11,00 zł / h usługi op.
4. MGOPS.1.1171.1.2016
zlecenie
04-01-2016 Jolanta Zelna
Węglewice
01-01-2016

31-03-2016
11,00 zł / h usługi op.
5. MGOPS.1.1171.2.2016
zlecenie
04-01-2016 Jarosław Dylak
Wieruszów
01-01-2016

31-12-2016
1 000,00 zł
brutto m-e
obsługa
prawna
MGOPS W-ów
6. MGOPS.1.1171.3.2016
zlecenie
04-01-2016 Rafał Kowalczyk
Wieruszów
01-01-2016

31-12-2016
1 000,00 zł
brutto m-e
obsługa
informatyczna
MGOPS W-ów
7. MGOPS.1.1171.4.2016
zlecenie
04-01-2016 Michał Wejner
„Bistr&Bar”
Wieruszów
04-01-2016

31-12-2016
7,50 zł / brutto
za 1 obiad
obiady dla
podopiecznych
MGOPS W-ów

Rejestr umów za 2015 rok (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 30.11.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

2016-01-18 @ 11:27:14 Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <h2>Rejestr umów za 2016 rok</h2> Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2018.pdf">Rejestr umów za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Skasowano: <table class="tab-umowy">  
Skasowano: <tbody>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <th>L.p.</th>  
Skasowano: <th>Rodzaj  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Data  
Skasowano: zawarcia  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Kontrahent</th>  
Skasowano: <th>Okres  
Skasowano: obowiązywania  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Kwota  
Skasowano: wydatków</th>  
Skasowano: <th>Przedmiot  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>1.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.1.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Barbara Tereba  
Skasowano: Cieszęcin</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi op.</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>2.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.2.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Alicja Hojczyk  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi op.</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>3.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.3.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Patrycja Semba  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-01-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi op.</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>4.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.1.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Jolanta Zelna  
Skasowano: Węglewice</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi op.</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>5.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.2.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Jarosław Dylak  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-12-2016</td>  
Skasowano: <td>1 000,00 zł  
Skasowano: brutto m-e</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: prawna  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>6.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.3.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Rafał Kowalczyk  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-12-2016</td>  
Skasowano: <td>1 000,00 zł  
Skasowano: brutto m-e</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: informatyczna  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>7.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.4.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Michał Wejner  
Skasowano: "Bistr&amp;Bar"  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-12-2016</td>  
Skasowano: <td>7,50 zł / brutto  
Skasowano: za 1 obiad</td>  
Skasowano: <td>obiady dla  
Skasowano: podopiecznych  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: </tbody>  
Skasowano: </table>  
  Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2017.pdf">Rejestr umów za 2017 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
  Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2016.pdf">Rejestr umów za 2016 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2015.pdf">Rejestr umów za 2015 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2015.pdf">Rejestr umów za 2015 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Bez zmian: Data wytworzenie: 30.11.2015 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 30.11.2015 r.</div>