Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Rejestr umów

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2016-10-03 @ 14:21:20. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Rejestr umów za 2016 rok

L.p. Rodzaj
umowy
Data
zawarcia
umowy
Kontrahent Okres
obowiązywania
umowy
Kwota
wydatków
Przedmiot
umowy
1. MGOPS.1.1170.1.2016
zlecenie
04-01-2016 Barbara Tereba
Cieszęcin
01-01-2016

31-03-2016
11,00 zł / h usługi op.
2. MGOPS.1.1170.2.2016
zlecenie
04-01-2016 Alicja Hojczyk
Wieruszów
01-01-2016

31-03-2016
11,00 zł / h usługi op.
3. MGOPS.1.1170.3.2016
zlecenie
04-01-2016 Patrycja Semba
Wieruszów
01-01-2016

31-01-2016
11,00 zł / h usługi op.
4. MGOPS.1.1171.1.2016
zlecenie
04-01-2016 Jolanta Zelna
Węglewice
01-01-2016

31-03-2016
11,00 zł / h usługi op.
5. MGOPS.1.1171.2.2016
zlecenie
04-01-2016 Jarosław Dylak
Wieruszów
01-01-2016

31-12-2016
1 000,00 zł
brutto m-e
obsługa
prawna
MGOPS W-ów
6. MGOPS.1.1171.3.2016
zlecenie
04-01-2016 Rafał Kowalczyk
Wieruszów
01-01-2016

31-12-2016
1 000,00 zł
brutto m-e
obsługa
informatyczna
MGOPS W-ów
7. MGOPS.1.1171.4.2016
zlecenie
04-01-2016 Michał Wejner
„Bistr&Bar”
Wieruszów
04-01-2016

31-12-2016
7,50 zł / brutto
za 1 obiad
obiady dla
podopiecznych
MGOPS W-ów
8. MGOPS.1.1170.4.2016
zlecenie
01-02-2016 Patrycja Semba
Wieruszów
01-02-2016

31-03-2016
11,00 zł / h usługi opiekuńcze

9.
MGOPS.1.1171.5.2016
zlecenie
11-02-2016
Katarzyna Szwed
Pichlice
11-02-2016

11-05-2016
50,00 zł / h Dyżuru – pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie
10.
MGOPS.1.1171.6.2016
zlecenie
12-02-2016
RHS Sp.z.o.o z siedzibą w Wieluniu,
ul. Warszawska 43 Wieluń
12-02-2016

31-12-2016
kwota wydatków wg. przyznawanej pomocy klientom MGOPS wykonanie
i realizacja bonów towarowych, upoważnień na podstawowe art. spożywcze i chemiczne – Dział Św.

11.
MGOPS.1.1170.7.2016
zlecenie
01-04-2016
Barbara Tereba
Cieszęcin
01-04-2016

30-06-2016
11,00 zł / h usługi
opiekuńcze

12.
MGOPS.1.1171.7.2016
zlecenie
01-04-2016
Jolanta Zelna
Węglewice
01-04-2016

30-06-2016
11,00 zł / h usługi
opiekuńcze

13.
MGOPS.1.1170.6.2016
zlecenie
01-04-2016
Alicja Hojczyk
Wieruszów
01-04-2016

30-06-2016
11,00 zł / h usługi
opiekuńcze

14.
MGOPS.1.1170.5.2016
zlecenie
01-04-2016
Patrycja Semba
Wieruszów
01-04-2016

30-06-2016
11,00 zł / h usługi
opiekuńcze

15.
MGOPS.2.1171.8.2016
zlecenie
12-05-2016
Katarzyna Szwed
Sokolniki
12-05-2016

12-08-2016
50,00 zł / h pomoc
psychologiczna

16.
MGOPS.1.1171.12.2016
zlecenie
03-10-2016
Jolanta Zelna
Węglewice
01-10-2016

31-12-2016
11,00 zł / h usługi
opiekuńcze

17.
MGOPS.1.1170.12.2016
zlecenie
03-10-2016
Patrycja Semba
Wieruszów
01-10-2016

31-12-2016
11,00 zł / h usługi
opiekuńcze

18.
MGOPS.1.1170.13.2016
zlecenie
03-10-2016
Alicja Hojczyk
Wieruszów
01-10-2016

31-12-2016
11,00 zł / h usługi
opiekuńcze

19.
MGOPS.1.1170.14.2016
zlecenie
03-10-2016
Barbara Tereba
Cieszęcin
01-10-2016

31-12-2016
11,00 zł / h usługi
opiekuńcze

Rejestr umów za 2015 rok (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 30.11.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

2016-10-03 @ 14:21:20 Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <h2>Rejestr umów za 2016 rok</h2>  
Skasowano: <table class="tab-umowy">  
Skasowano: <tbody>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <th>L.p.</th>  
Skasowano: <th>Rodzaj  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Data  
Skasowano: zawarcia  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Kontrahent</th>  
Skasowano: <th>Okres  
Skasowano: obowiązywania  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Kwota  
Skasowano: wydatków</th>  
Skasowano: <th>Przedmiot  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>1.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.1.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Barbara Tereba  
Skasowano: Cieszęcin</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi op.</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>2.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.2.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Alicja Hojczyk  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi op.</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>3.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.3.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Patrycja Semba  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-01-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi op.</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>4.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.1.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Jolanta Zelna  
Skasowano: Węglewice</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi op.</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>5.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.2.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Jarosław Dylak  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-12-2016</td>  
Skasowano: <td>1 000,00 zł  
Skasowano: brutto m-e</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: prawna  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>6.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.3.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Rafał Kowalczyk  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-12-2016</td>  
Skasowano: <td>1 000,00 zł  
Skasowano: brutto m-e</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: informatyczna  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>7.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.4.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016</td>  
Skasowano: <td>Michał Wejner  
Skasowano: "Bistr&amp;Bar"  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>04-01-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-12-2016</td>  
Skasowano: <td>7,50 zł / brutto  
Skasowano: za 1 obiad</td>  
Skasowano: <td>obiady dla  
Skasowano: podopiecznych  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>8.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.4.2016  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>01-02-2016</td>  
Skasowano: <td>Patrycja Semba  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-02-2016  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2016</td>  
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">  
Skasowano: 9.  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1171.5.2016  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;">zlecenie  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">11-02-2016  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">Katarzyna Szwed  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;">Pichlice  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">11-02- 2016</span><span style="font-size: 100%;">  
Skasowano:  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;">11-05-2016  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">50,00 zł / h</span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">Dyżuru – pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">10.</span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1171.6.2016</span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie</span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">12-02-2016</span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">RHS Sp.z.o.o z siedzibą w Wieluniu,</span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"> ul. Warszawska 43 Wieluń</span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">12-02- 2016</span></span><span style="font-size: 100%;">  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">–</span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">31-12-2016</span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">kwota wydatków wg. przyznawanej pomocy klientom MGOPS</span></span></td> Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2018.pdf">Rejestr umów za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">wykonanie  
Skasowano: i realizacja bonów towarowych, upoważnień na podstawowe art. spożywcze i chemiczne – Dział Św.</span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11.</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1170.7.2016< /span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Barbara Tereba</span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Cieszęcin< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></ span></span><span style="font-size: 100%;">  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">–</span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">30-06- 2016</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11,00 zł / h</span></span> </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">usługi</span>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">opiekuńcze< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">12.</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1171.7.2016< /span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Jolanta Zelna</span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Węglewice< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></ span></span><span style="font-size: 100%;">  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">–</span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">30-06- 2016</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11,00 zł / h</span></span> </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">usługi</span>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">opiekuńcze< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">13.</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1170.6.2016< /span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Alicja Hojczyk</span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Wieruszów< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></ span></span><span style="font-size: 100%;">  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">–</span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">30-06- 2016</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11,00 zł / h</span></span> </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">usługi</span>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">opiekuńcze< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">14.</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1170.5.2016< /span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Patrycja Semba</span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Wieruszów< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></ span></span><span style="font-size: 100%;">  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">–</span></span>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">30-06- 2016</span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11,00 zł / h</span></span> </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">usługi</span>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">opiekuńcze< /span></span>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">15.</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">MGOPS.2.1171.8.2016< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">zlecenie< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">12-05-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Katarzyna Szwed</font>< /span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Sokolniki< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">12-05-2016</font></ span></span></span><span style="font-size: 100%;"><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">–</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">12-08-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size:100%">50,00 zł / h</font></span> </span></span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">pomoc</ font></span><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">psychologiczna</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">16.</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">MGOPS.1.1171.12.2016< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">zlecenie< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">03-10-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Jolanta Zelna</font>< /span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Węglewice</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">01-10-2016</font></ span></span></span><span style="font-size: 100%;"><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">–</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">31-12-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size:100%">11,00 zł / h</font></span> </span></span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">usługi< /font></span><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">opiekuńcze</font>< /span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">17.</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">MGOPS.1.1170.12.2016< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">zlecenie< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">03-10-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Patrycja Semba</font>< /span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Wieruszów</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">01-10-2016</font></ span></span></span><span style="font-size: 100%;"><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">–</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">31-12-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size:100%">11,00 zł / h</font></span> </span></span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">usługi< /font></span><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">opiekuńcze</font>< /span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">18.</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">MGOPS.1.1170.13.2016< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">zlecenie< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">03-10-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Alicja Hojczyk</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Wieruszów</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">01-10-2016</font></ span></span></span><span style="font-size: 100%;"><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">–</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">31-12-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size:100%">11,00 zł / h</font></span> </span></span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">usługi< /font></span><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">opiekuńcze</font>< /span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">19.</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">MGOPS.1.1170.14.2016< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">zlecenie< /font></span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">03-10-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Barbara Tereba</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Cieszęcin</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">01-10-2016</font></ span></span></span><span style="font-size: 100%;"><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">–</font> </span></span><br>  
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">31-12-2016</font></ span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size:100%">11,00 zł / h</font></span> </span></span></td>  
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">usługi< /font></span><br>  
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">opiekuńcze</font>< /span></span><br>  
Skasowano: </span></td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: </tbody>  
Skasowano: </table>  
  Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2017.pdf">Rejestr umów za 2017 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
  Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2016.pdf">Rejestr umów za 2016 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2015.pdf">Rejestr umów za 2015 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2015.pdf">Rejestr umów za 2015 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Bez zmian: Data wytworzenie: 30.11.2015 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 30.11.2015 r.</div>