Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Rejestr umów

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2017-07-20 @ 12:08:19. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Rejestr umów za 2017 rok

L.p. Rodzaj
umowy
Data
zawarcia
umowy
Kontrahent Okres
obowiązywania
umowy
Kwota
wydatków
Przedmiot
umowy
1. MGOPS.1.1171.4.2017
zlecenie
02.01.2017 Michał Wejner
„Bistr&Bar”
Wieruszów
02-01-2017

31-12-2017
8,50 zł / brutto
za 1 obiad
obiady dla
podopiecznych
MGOPS W-ów
2. MGOPS.1.1171.3.2017
zlecenie
02.01.2017 Rafał Kowalczyk
Wieruszów
02-01-2017

31-01-2017
1200 zł / brutto m-c obsługa
informatyczna
MGOPS W-ów
3. MGOPS.1.1171.6.2017
zlecenie
01.02.2017 Rafał Kowalczyk
Wieruszów
01-02-2017

31-03-2017
1200 zł / brutto m-c obsługa
informatyczna
MGOPS W-ów
4. MGOPS.1.1171.5.2017
zlecenie
07.02.2017 Aleksander Woźniak 07-02-2017

31-03-2017
1476 zł / brutto m-c obsługa
prawna
MGOPS W-ów
5. MGOPS.1.1171.3.2017
zlecenie
15.03.2017 Katarzyna Szwed
Sokolniki
15-03-2017

31-05-2017
50 zł / h pomoc
psychologiczna
6. MGOPS.1.1170.3.2017
zlecenie
13.03.2017 Barbara Tereba
Cieszęcin
13-03-2017

31-05-2017
13 zł / h opiekunka
domowa
7. MGOPS.1.1170.4.2017
zlecenie
03.04.2017 Patrycja Semba
Wieruszów
01-04-2017

30-06-2017
13 zł / h usługi
opiekuńcze
8. MGOPS.1.1170.5.2017
zlecenie
03.04.2017 Hojczyk Alicja
Wieruszów
01-04-2017

30-06-2017
13 zł / h usługi
opiekuńcze
9. MGOPS.1.1170.6.2017
zlecenie
03.04.2017 Lis Maria
Wieruszów
03-04-2017

30-04-2017
13 zł / h usługi
opiekuńcze
10. MGOPS.1.1171.8.2017
zlecenie
03.04.2017 Kowalczyk Rafał
Wieruszów
03-04-2017

30-06-2017
1 476,00 zł brutto obsługa
informatyczna
11. MGOPS.1.1171.9.2017
zlecenie
03.04.2017 Woźniak Aleksander
Kępno
03-04-2017

30-06-2017
1 476,00 zł brutto obsługa
prawna
12. MGOPS.1.1171.10.2017
zlecenie
05.04.2017 Olbińska Sylwia
Klonowa
05-04-2017

10-04-2017
800,00 zł brutto obsługa
dokumentacji projektowej
13. MGOPS.1.1171.11.2017
zlecenie
03.04.2017 Zelna Jolanta
Węglewice
03-04-2017

30-06-2017
13,00 zł / h usługi
opiekuńcze
14. MGOPS.1.1171.12.2017
zlecenie
08.05.2017 Makowiecka Monika
Skaryszew
08-05-2017

30-06-2017
6 000,00 zł brutto szkolenie dla
pracowników socjalnych
15. MGOPS.1.1170.7.2017
zlecenie
08.05.2017 Urbańska Grażyna
Wieruszów
08-05-2017

31-05-2017
13,00 zł / h brutto usługi opiekuńcze
16. MGOPS.1.1170.8.2017
zlecenie
01.06.2017 Przysiecka Anna
Wieruszów
01-06-2017

30-06-2017
13,00 zł / h brutto usługi opiekuńcze
17. MGOPS.1.1170.9.2017
zlecenie
01.06.2017 Tereba Barbara
Cieszęcin
01-06-2017

30-06-2017
13,00 zł / h brutto usługi opiekuńcze
18. MGOPS.1.1170.10.2017
zlecenie
03.07.2017 Semba Patrycja
Wieruszów
01-07-2017

30-09-2017
13,00 zł / h brutto usługi opiekuńcze
19. MGOPS.1.1170.11.2017
zlecenie
03.07.2017 Hojczyk Alicja
Wieruszów
01-07-2017

30-09-2017
13,00 zł / h brutto usługi opiekuńcze
20. MGOPS.1.1170.12.2017
zlecenie
03.07.2017 Przysiecka Anna
Wieruszów
01-07-2017

30-09-2017
13,00 zł / h brutto usługi opiekuńcze

Rejestr umów za 2016 rok (pdf)

Rejestr umów za 2015 rok (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 30.11.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

2017-07-20 @ 12:08:19 Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2018.pdf">Rejestr umów za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Skasowano: <h2>Rejestr umów za 2017 rok</h2> Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2017.pdf">Rejestr umów za 2017 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Skasowano: <table class="tab-umowy">  
Skasowano: <tbody>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <th>L.p.</th>  
Skasowano: <th>Rodzaj  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Data  
Skasowano: zawarcia  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Kontrahent</th>  
Skasowano: <th>Okres  
Skasowano: obowiązywania  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: <th>Kwota  
Skasowano: wydatków</th>  
Skasowano: <th>Przedmiot  
Skasowano: umowy</th>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>1.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.4.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>02.01.2017</td>  
Skasowano: <td>Michał Wejner  
Skasowano: "Bistr&amp;Bar"  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>02-01-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 31-12-2017</td>  
Skasowano: <td>8,50 zł / brutto  
Skasowano: za 1 obiad</td>  
Skasowano: <td>obiady dla  
Skasowano: podopiecznych  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>2.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.3.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>02.01.2017</td>  
Skasowano: <td>Rafał Kowalczyk  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>02-01-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 31-01-2017</td>  
Skasowano: <td>1200 zł / brutto m-c</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: informatyczna  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>3.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.6.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>01.02.2017</td>  
Skasowano: <td>Rafał Kowalczyk  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-02-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2017</td>  
Skasowano: <td>1200 zł / brutto m-c</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: informatyczna  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>4.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.5.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>07.02.2017</td>  
Skasowano: <td>Aleksander Woźniak</td>  
Skasowano: <td>07-02-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 31-03-2017</td>  
Skasowano: <td>1476 zł / brutto m-c</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: prawna  
Skasowano: MGOPS W-ów</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>5.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.3.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>15.03.2017</td>  
Skasowano: <td>Katarzyna Szwed  
Skasowano: Sokolniki</td>  
Skasowano: <td>15-03-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 31-05-2017</td>  
Skasowano: <td>50 zł / h</td>  
Skasowano: <td>pomoc  
Skasowano: psychologiczna</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>6.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.3.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>13.03.2017</td>  
Skasowano: <td>Barbara Tereba  
Skasowano: Cieszęcin</td>  
Skasowano: <td>13-03-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 31-05-2017</td>  
Skasowano: <td>13 zł / h</td>  
Skasowano: <td>opiekunka  
Skasowano: domowa</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>7.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.4.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.04.2017</td>  
Skasowano: <td>Patrycja Semba  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-04-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-06-2017</td>  
Skasowano: <td>13 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi  
Skasowano: opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>8.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.5.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.04.2017</td>  
Skasowano: <td>Hojczyk Alicja  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-04-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-06-2017</td>  
Skasowano: <td>13 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi  
Skasowano: opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>9.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.6.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.04.2017</td>  
Skasowano: <td>Lis Maria  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>03-04-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-04-2017</td>  
Skasowano: <td>13 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi  
Skasowano: opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>10.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.8.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.04.2017</td>  
Skasowano: <td>Kowalczyk Rafał  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>03-04-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-06-2017</td>  
Skasowano: <td>1 476,00 zł brutto</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: informatyczna</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>11.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.9.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.04.2017</td>  
Skasowano: <td>Woźniak Aleksander  
Skasowano: Kępno</td>  
Skasowano: <td>03-04-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-06-2017</td>  
Skasowano: <td>1 476,00 zł brutto</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: prawna</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>12.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.10.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>05.04.2017</td>  
Skasowano: <td>Olbińska Sylwia  
Skasowano: Klonowa</td>  
Skasowano: <td>05-04-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 10-04-2017</td>  
Skasowano: <td>800,00 zł brutto</td>  
Skasowano: <td>obsługa  
Skasowano: dokumentacji projektowej</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>13.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.11.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.04.2017</td>  
Skasowano: <td>Zelna Jolanta  
Skasowano: Węglewice</td>  
Skasowano: <td>03-04-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-06-2017</td>  
Skasowano: <td>13,00 zł / h</td>  
Skasowano: <td>usługi  
Skasowano: opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>14.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.12.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>08.05.2017</td>  
Skasowano: <td>Makowiecka Monika  
Skasowano: Skaryszew</td>  
Skasowano: <td>08-05-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-06-2017</td>  
Skasowano: <td>6 000,00 zł brutto</td>  
Skasowano: <td>szkolenie dla  
Skasowano: pracowników socjalnych</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>15.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.7.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>08.05.2017</td>  
Skasowano: <td>Urbańska Grażyna  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>08-05-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 31-05-2017</td>  
Skasowano: <td>13,00 zł / h brutto</td>  
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>16.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.8.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>01.06.2017</td>  
Skasowano: <td>Przysiecka Anna  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-06-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-06-2017</td>  
Skasowano: <td>13,00 zł / h brutto</td>  
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>17.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.9.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>01.06.2017</td>  
Skasowano: <td>Tereba Barbara  
Skasowano: Cieszęcin</td>  
Skasowano: <td>01-06-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-06-2017</td>  
Skasowano: <td>13,00 zł / h brutto</td>  
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>18.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.10.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.07.2017</td>  
Skasowano: <td>Semba Patrycja  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-07-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-09-2017</td>  
Skasowano: <td>13,00 zł / h brutto</td>  
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>19.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.11.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.07.2017</td>  
Skasowano: <td>Hojczyk Alicja  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-07-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-09-2017</td>  
Skasowano: <td>13,00 zł / h brutto</td>  
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td>20.</td>  
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.12.2017  
Skasowano: zlecenie</td>  
Skasowano: <td>03.07.2017</td>  
Skasowano: <td>Przysiecka Anna  
Skasowano: Wieruszów</td>  
Skasowano: <td>01-07-2017  
Skasowano:  
Skasowano: 30-09-2017</td>  
Skasowano: <td>13,00 zł / h brutto</td>  
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: </tbody>  
Skasowano: </table>  
Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2016.pdf">Rejestr umów za 2016 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2016.pdf">Rejestr umów za 2016 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2015.pdf">Rejestr umów za 2015 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2015.pdf">Rejestr umów za 2015 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3>
Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Bez zmian: Data wytworzenie: 30.11.2015 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 30.11.2015 r.</div>