Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Sprawozdania

2018

Ocena zasobów pomocy społecznej (pdf)

Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie za 2018 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (pdf)

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014 – 2020 za 2018 rok (pdf)

Cele operacyjne – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014 – 2020 za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2018 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2018 roku (pdf)


2017

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie za 2017 rok (pdf)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok (pdf)

Sprawozdanie za 2017 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (pdf)

Ocena zasobów pomocy społecznej (pdf)

Prezentacja działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2017 roku (pdf)


2016

Sprawozdanie za rok 2016 z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Sprawozdanie za 2016 rok – Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów (pdf)

Sprawozdanie za 2016 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (pdf)

Ocena zasobów pomocy społecznej (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 20.04.2017 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian: