Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Sprawozdania

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 4 maja 2017 o 11:53:24. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych z okres od początku roku do 31 marca 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych z okres od początku roku do 31 marca 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie za 2016 rok – Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów (pdf)

Sprawozdanie za 2016 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (pdf)

Ocena zasobów pomocy społecznej (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 20.04.2017 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

4 maja 2017 o 11:53:24 Aktualna wersja
Zawartość
    <strong>2018</strong>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/08/mgops- 28-3006.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/08/mgops- 27-3006.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/05/mgops- 28-3103.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2018 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/05/mgops- 27-3103.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2018 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <hr />
    <strong>2017</strong>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/Sprawozdanie2017mgopswieru.pdf" >Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie za 2017 rok <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/Sprawozdanie-za-2017- r-Wspieranie- Rodziny.pdf" >Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/Sprawozdanie-za-2017- Przeciwdział.- przemocy.pdf" >Sprawozdanie za 2017 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/sprawozdanie-OZPS- 2018.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/mgops- 03-2018-pres.pdf" >Prezentacja działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/rb28s- 31122017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/rb27s- 31122017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/spawozdanie-3-2017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/wudatkido092017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/rbs28s-062017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/rbs27s-062017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku (pdf)</a>
<a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/gopswieruszow- sprawozdanie- planwydatkowbudzetowych-032017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych z okres od początku roku do 31 marca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>   <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/gopswieruszow- sprawozdanie- planwydatkowbudzetowych-032017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
<a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/gopswieruszow- sprawozdanie- plandochodowbudzetowych-032017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych z okres od początku roku do 31 marca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>   <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/gopswieruszow- sprawozdanie- plandochodowbudzetowych-032017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
    <hr />
    <strong>2016</strong>
    <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016.pdf" >Sprawozdanie za rok 2016 z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
<a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016rodzina.pdf" >Sprawozdanie za 2016 rok – Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów <strong>(pdf) </strong></a>   <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016rodzina.pdf" >Sprawozdanie za 2016 rok – Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów <strong>(pdf) </strong></a>
<a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016przemoc.pdf" >Sprawozdanie za 2016 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 <strong>(pdf) </strong></a>   <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016przemoc.pdf" >Sprawozdanie za 2016 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 <strong>(pdf) </strong></a>
<a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- zasoby2017.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej <strong>(pdf) </strong></a>   <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- zasoby2017.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej <strong>(pdf) </strong></a>

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

 

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

<div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała   Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 20.04.2017 r.</div>   Data wytworzenie: 20.04.2017 r.</div>