Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Sprawozdania

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 24 lipca 2017 o 14:44:31. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych z okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych z okres od początku roku do 31 marca 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych z okres od początku roku do 31 marca 2017 roku (pdf)

Sprawozdanie za rok 2016 z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Sprawozdanie za 2016 rok – Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów (pdf)

Sprawozdanie za 2016 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (pdf)

Ocena zasobów pomocy społecznej (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 20.04.2017 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

24 lipca 2017 o 14:44:31 Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <strong>2018</strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/05/OZPS- 2019.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/05/Sprawozdanie- WR-2018.pdf" >Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/05/Sprawozdanie-2018.- Gminny-Program- Przeciwdziałania- Przemocy-i-Ochrony-Ofiar.pdf" >Sprawozdanie za 2018 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/05/Sprawozdanie-2018RK.pdf" >Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/05/Sprawozdanie-Staretegia- wstęp.pdf">Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014 – 2020 za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/05/Strategia- cele-operacyjne- 2018-rok.pdf">Cele operacyjne – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014 – 2020 za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/08/mgops- 28-3006.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/08/mgops- 27-3006.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/05/mgops- 28-3103.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2018 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/05/mgops- 27-3103.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2018 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <strong>2017</strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/Sprawozdanie2017mgopswieru.pdf" >Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie za 2017 rok <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/Sprawozdanie-za-2017- r-Wspieranie- Rodziny.pdf" >Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/Sprawozdanie-za-2017- Przeciwdział.- przemocy.pdf" >Sprawozdanie za 2017 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/sprawozdanie-OZPS- 2018.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/04/mgops- 03-2018-pres.pdf" >Prezentacja działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/rb28s- 31122017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/rb27s- 31122017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/spawozdanie-3-2017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/wudatkido092017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
Skasowano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/rbs28s-062017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych z okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a> Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/rbs28s-062017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/rbs27s-062017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku (pdf)</a>
Skasowano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/gopswieruszow- sprawozdanie- planwydatkowbudzetowych-032017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych z okres od początku roku do 31 marca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a> Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/gopswieruszow- sprawozdanie- planwydatkowbudzetowych-032017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
Skasowano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/gopswieruszow- sprawozdanie- plandochodowbudzetowych-032017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych z okres od początku roku do 31 marca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a> Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/gopswieruszow- sprawozdanie- plandochodowbudzetowych-032017.pdf" >Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2017 roku <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <strong>2016</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016.pdf" >Sprawozdanie za rok 2016 z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016.pdf" >Sprawozdanie za rok 2016 z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016rodzina.pdf" >Sprawozdanie za 2016 rok – Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016rodzina.pdf" >Sprawozdanie za 2016 rok – Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016przemoc.pdf" >Sprawozdanie za 2016 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- sprawozdanie2016przemoc.pdf" >Sprawozdanie za 2016 rok – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- zasoby2017.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/04/mgopswieruszow- zasoby2017.pdf">Ocena zasobów pomocy społecznej <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Bez zmian: Data wytworzenie: 20.04.2017 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 20.04.2017 r.</div>