Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Zarządzenia

Zarządzenie nr 7/2024 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 3/2024 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 12/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania gorącego posiłku (catering) dla klientów MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 7/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 5/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 22.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (pdf)


Zarządzenie nr 3/2023 Kierownika MGOPS z dnia 08.02.0.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (pdf)


Zarządzenie nr 19/2022 Kierownika MGOPS w Wieruszowie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 1/2022 Kierownika MGOPS z dnia 03.01.2022 r. w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 17/2021 Kierownika MGOPS z dnia 29.11.2021 r. w sprawie dni wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 16/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad i kryteriów okresowej oceny pracy pracowników socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 13/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w skład którego wchodzą Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 1/2020 (pdf)

Zarządzenie nr 2/2020 (pdf)

Zarządzenie nr 10/2020 (pdf)


Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów (pdf)


Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego (pdf)


Zarządzenie nr 41/2017 Kierownika MGOPS w Wieruszowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (pdf)


Zarządzenie nr 21/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydata na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Załącznik nr 1 – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego (pdf)

Załącznik nr 2 – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (pdf)

Załącznik nr 3 – Ocen kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej (pdf)

Załącznik nr 4 – Protokół naboru kandydatów na stanowisko pracy w MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Załącznik nr 5 – Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego W MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 19/2017 (pdf)


Zarządzenie nr 15/2015 (pdf)

Zarządzenie nr 15/2015 (txt)


Zarządzenie nr 5/2015 (pdf)

Zarządzenie nr 5/2015 (txt)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian: