Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Dokumenty

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 5 listopada 2015 o 19:36:52. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Struktura Organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014-2020 (pdf)

Program Wspierania Rodziny na lata 2013–2015 w Gminie Wieruszów (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

5 listopada 2015 o 19:36:52 Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <h3 style="text-align: left;">Prawo</h3>
Skasowano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-statut– 062015.pdf">Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)</a></p> Dodano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-statut.pdf">Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a></p>
Skasowano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-reulaminorganizacyjny062015.pdf">Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)</a></p> Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgopswieruszowregulaminroganizacyjny17.pdf">Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
Skasowano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-strukturaorganizacyjna- 062015.pdf">Struktura Organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)</a></p>  
Skasowano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-strategia2014- 2020.pdf">Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014-2020 (pdf)</a></p> Dodano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-strategia2014- 2020.pdf">Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014-2020 <strong>(pdf) </strong></a></p>
Skasowano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops wieruszow-programwspieraniarodziny20132015wieruszow.pdf">Program Wspierania Rodziny na lata 2013–2015 w Gminie Wieruszów (pdf)</a></p> Dodano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/ProgramWspieraniaRodzinnalata2016-2020w-Gminie-Wieruszów.pdf">Program Wspierania Rodzin na lata 2016-2018 w Gminie Wieruszów <strong>(pdf) </strong></a></p>
  Dodano: <p style="text-align: left;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-gminny- program-przeciwdzialania- przemocy-w-rodzinie.pdf">Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w Gminie Wieruszów <strong>(pdf) </strong></a></p>
Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>