Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Zamówienia publiczne

22.12.2023 r.

Zestawienie porównania ofert – usługi gastronomiczne (pdf)

Zestawienie porównania ofert – udzielenie schronienia (pdf)


05.12.2023 r.

Wybór oferty – paczki świąteczne żywnościowe (pdf)

Zapytanie cenowe – usługi gastronomiczne (pdf)


29.11.2023 r.

Zapytanie cenowe o udzielenie schronienia (pdf)


22.11.2023 r.

Zapytanie cenowe – paczki świąteczne żywnościowe (pdf)


03.01.2023 r.

Zestawienie i porównanie ofert na udzielenie schronienia (pdf)

Zestawienie i porównanie ofert na usługi gastronomiczne (pdf)


14.12.2022 r.

Zestawienie porównania ofert na przygotowanie i dowóz posiłków dla 12 osób (pdf)


05.12.2022 r.

Zestawienie i porównanie ofert – ,,Zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego” (pdf)


05.12.2022 r.

MGOPS.ZP.252.2.2022 – Zapytanie cenowe na usługi gastronomiczne (pdf)

MGOPS.ZP.252.3.2022 – Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (pdf)


25.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawy sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego

Pytania i wyjaśnienia 2 (pdf)


25.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego (wcześniej nie rejestrowanego) samochodu osobowego dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (pdf)


22.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego (wcześniej nie rejestrowanego) samochodu osobowego dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Pytania i wyjaśnienia (pdf)


21.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)


21.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawy sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego

Pytania i wyjaśnienia (pdf)


21.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawy sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (pdf)


21.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz (do miejsca zamieszkania uczestników projektu) posiłków dla 12 osób (zupa + II danie pakowane w naczynia wielorazowego użytku lub opakowania ekologiczne) codziennie od poniedziałku do piątku (pięć dni w tygodniu za wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych) w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (pdf)


18.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego (wcześniej nie rejestrowanego) samochodu osobowego dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Formularz ofertowy do Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego (wcześniej nie rejestrowanego) samochodu osobowego dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)


16.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawy sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (pdf)


09.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz (do miejsca zamieszkania uczestników projektu) posiłków dla 12 osób (zupa + II danie pakowane w naczynia wielorazowego użytku lub opakowania ekologiczne) codziennie od poniedziałku do piątku (pięć dni w tygodniu za wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych) w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (doc)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 4  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)


09.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)


30.09.2022 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (pdf)


22.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (pdf)


13.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dla podopiecznych MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – formularz cenowy (pdf)

Załącznik nr 2 – formularz cenowy (doc)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)


03.01.2022 r.

Wybór oferty na obsługę prawną MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Wybór oferty na świadczenie obsługi informatycznej oraz administrowanie siecią komputerową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)


28.12.2021 r.

Zapytanie cenowe na świadczenie obsługi informatycznej oraz administrowanie siecią komputerową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)


21.12.2021 r.

MGOPS.ZP.252.7.2021 – zapytanie cenowe na obsługę prawną (pdf)


08.12.2021 r.

MGOPS.ZP.252.5.2021 – Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (pdf)

Porozumienie współpracy (projekt) (pdf)


08.12.2021 r.

MGOPS.ZP.252.6.2021 – Zapytanie cenowe na realizację talonów dla klientów MGOPS w Wieruszowie (pdf)


08.12.2021 r.

MGOPS.ZP.252.4.2021 – Zapytanie cenowe na usługi gastronomiczne – obiady dla podopiecznych MGOPS (pdf)


02.08.2021 r.

MGOPS.ZP.252.3.2021 – Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego usługę w zakresie odbioru i trwałego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

MGOPS.ZP.252.3.2021 – Oferta na wykonanie zamówienia obejmującego usługę w zakresie odbioru i trwałego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (doc)

MGOPS.ZP.252.3.2021 – Oferta na wykonanie zamówienia obejmującego usługę w zakresie odbioru i trwałego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

MGOPS.ZP.252.3.2021 – RODO (pdf)

MGOPS.ZP.252.3.2021 – Wzór umowy na wykonanie usługi w zakresie odbioru i trwałego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej (pdf)

MGOPS.ZP.252.3.2021 – Umowa powierzenia danych osobowych na niszczenie dokumentów (pdf)

06.07.2021 r.

Wybór oferty na świadczenie usługi w sprawowaniu bezpośredniej opieki wytchnieniowej nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy Wieruszów (pdf)


16.06.2021 r.

MGOPS.ZP.252.2.2021 – Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego usługę w sprawowaniu bezpośredniej opieki wytchnieniowej nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy Wieruszów (pdf)

MGOPS.ZP.252.2.2021 – wzór umowy (doc)

MGOPS.ZP.252.2.2021 – wzór umowy (pdf)

MGOPS.ZP.252.2.2021 – załącznik nr 1 do zapytania (doc)

MGOPS.ZP.252.2.2021 – załącznik nr 1 do zapytania (pdf)

MGOPS.ZP.252.2.2021 – załącznik nr 2 do zapytania (doc)

MGOPS.ZP.252.2.2021 – załącznik nr 2 do zapytania (pdf)


15.02.2021 r.

MGOPS.ZP.253.1.2.2021 – Wybór oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszów w okresie 01.03.2021 – 28.02.2022 (pdf)


04.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszów w okresie 01.03.2021 r. – 28.02.2022 r. (pdf)

Formularz ofertowy – Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszów w okresie 01.03.2021 r. – 28.02.2022 r. (doc)


16.12.2020 r.

MGOPS.ZP.253.5.2020 – Wybór oferty na usługi gastronomiczne – obiady dla podopiecznych MGOPS (pdf)


11.12.2020 r.

MGOPS.ZP.252.4.2020 – Wybór oferty na realizację talonów dla klientów MGOPS w Wieruszowie (pdf)


03.12.2020 r.

MGOPS.ZP.252.6.2020 – Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (pdf)

Porozumienie współpracy (projekt) (doc)


03.12.2020 r.

MGOPS.ZP.252.5.2020 – Zapytanie cenowe na usługi gastronomiczne – obiady dla podopiecznych MGOPS (pdf)


02.12.2020 r.

MGOPS.ZP.252.4.2020 – Zapytanie cenowe na realizację talonów dla klientów MGOPS w Wieruszowie (pdf)


01.12.2020 r.

MGOPS.ZP.252.3.2020 – Zakończenie postępowania – 55 paczek świątecznych żywnościowych dla dzieci (pdf)


23.11.2020 r.

MGOPS.ZP.252.3.2020 – Zapytanie cenowe – 55 paczek świątecznych żywnościowych dla dzieci (pdf)


17.09.2020 r.

Wybór oferty cenowej na usługi gastronomiczne – obiady dla podopiecznych MGOPS (pdf)


29.08.2020 r.

MGOPS.ZP.252.2.2020 – Zapytanie cenowe na usługi gastronomiczne (pdf)

Klauzula – zamówienia publiczne (oferent) (pdf)


18.02.2020 r.

Informacja dotycząca zmiany wzoru formularza ofertowego oraz zmiany terminu składania ofert na świadczenie usług pocztowy dla MGOPS w Wieruszowie (pdf)


12.02.2020 r.

MGOPS.ZP.252.1.2020 – Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszów w okresie 01.03.2020 r. – 28.02.2021 r. (pdf)

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego z dnia 12.02.2020 r. – Formularz ofertowy (pdf)


23.12.2019 r.

MGOPS.ZP.252.6.2019 – Wybór oferty na udzielenie schronienia (pdf)


13.12.2019 r.

MGOPS.ZP.252.7.2019 – Wybór oferty na realizację talonów (pdf)


06.12.2109 r.

MGOPS.ZP.252.5.2019 – Wybór oferty na paczki świąteczne żywnościowe dla dzieci (pdf)


04.12.2019 r.

MGOPS.ZP.252.8.2019 – Zapytanie cenowe na usługi gastronomiczne – obiady dla podopiecznych MGOPS (pdf)


MGOPS.ZP.252.7.2019 Zapytanie cenowe na realizację talonów (pdf)

MGOPS.ZP.252.7.2019 Zapytanie cenowe na realizację talonów – załączniki (pdf)

Klauzula – zamówienia publiczne (oferent) (pdf)


MGOPS.ZP.252.6.2019 – Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (pdf)

MGOPS.ZP.252.6.2019 – Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia – porozumienie (projekt) (pdf)

Klauzula – zamówienia publiczne (oferent) (pdf)


MGOPS.ZP.252.4.2019 – Wybór oferty na dostawę i montaż klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach biurowych w MGOPS w Wieruszowie (pdf)


MGOPS.ZP.252.5.2019 – Zapytanie cenowe – paczki świąteczne żywnościowe dla dzieci (pdf)

Klauzula informacyjna (pdf)


MGOPS.ZP.252.4.2019 – Zapytanie cenowe na dostawę i montaż klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach biurowych w MGOPS w Wieruszowie (pdf)

MGOPS.ZP.252.4.2019 – Klauzula informacyjna związana z wystąpieniem o zapytanie ofertowe do firm zewnętrznych (pdf)

MGOPS.ZP.252.4.2019 – Załącznik nr 2 do zapytania cenowego – OFERTA (pdf)

MGOPS.ZP.252.4.2019 – Wzór umowy (pdf)


Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane w budynku biurowym MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 23/2017 (pdf)


MGOPS.ZP.253.2.2019 – Wybór oferty na dostawę i montaż klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach biurowych w MGOPS w Wieruszowie (pdf)


MGOPS.ZP.252.3.2019 – Zapytanie cenowe na dostawę i montaż klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach biurowych w MGOPS w Wieruszowie (pdf)

MGOPS.ZP.252.3.2019 – Klauzula informacyjna związana z wystąpieniem o zapytanie ofertowe do firm zewnętrznych (pdf)

MGOPS.ZP.252.3.2019 – Załącznik nr 2 do zapytania cenowego – OFERTA (pdf)

MGOPS.ZP.252.3.2019 – Wzór umowy (pdf)


MGOPS.ZP.253.1.2.2019 – Wybór oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszów w okresie II.2019 r. – II.2020 r. (pdf)


MGOPS.ZP.252.1.2019 – Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszów w okresie II.2019 r. – II.2020 r. (pdf)

MGOPS.ZP.252.1.2019 – Załącznik nr 1 do zapytania cenowego z dnia 18.01.2019r. – Formularz ofertowy (pdf)


MGOPS.ZP.252.7.6.2018 – Wybór oferty na realizację talonów (pdf)

MGOPS.ZP.253.6.5.2018 – Wybór oferty na usługi gastronomiczne – obiady dla podopiecznych MGOPS (pdf)


MGOPS.ZP.252.5.4.2018 – Wybór oferty na udzielenie schronienia (pdf)


MGOPS.ZP.252.7.2018 – Zapytanie cenowe na realizację talonów (pdf)

MGOPS.ZP.252.6.2018 – Zapytanie cenowe na usługi gastronomiczne – obiady dla podopiecznych MGOPS (pdf)


MGOPS.ZP.252.5.2018 – Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (pdf)

MGOPS.ZP.252.5.2018 – Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia – Porozumienie o współpracy (projekt) (pdf)


MGOPS.ZP.252.4.2018 – Wybór oferty na 65 paczek świątecznych żywnościowych dla dzieci (pdf)


MGOPS.ZP.252.4.2018 – Zapytanie cenowe na przygotowanie i zamówienie 65 paczek świątecznych żywnościowych dla dzieci (pdf)


MGOPS.ZP.252.3.2018 – Wybór oferty na roboty remontowo-budowlane (pdf)


Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane (pdf)

Kosztorys zerowy (pdf)

Załącznik do zapytania cenowego (pdf)


MGOPS.ZP.252.2.2018 – Wybór oferty na roboty remontowo – budowlane (pdf)


Zapytanie cenowe na roboty remontowo–budowlane (pdf)

Załącznik – Zapytanie cenowe na roboty remontowo–budowlane (pdf)


MGOPS.ZP.252.1.2018 – Wybór oferty na roboty remontowo-budowlane (pdf)


Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane (pdf)

Załącznik do zapytania na roboty remontowo-budowlane (pdf)


MGOPS.ZP.252.9.6.2017 – Informacja o wyborze oferty na talony (pdf)


MGOPS.ZP.252.10.2017 – Wybór oferty na usługi gastronomiczne (pdf)


Zestawienie i porównanie ofert polegającym na udzieleniu schronienia (pdf)


MGOPS.ZP.252.9.2017 – Zapytanie cenowe na realizację talonów (pdf)

MGOPS.ZP.252.10.2017 – Zapytanie cenowe na usługi gastronomiczne (pdf)


Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla dzieci (pdf)


Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (pdf)

Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia – porozumienie współpracy (pdf)


Zapytanie cenowe – przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla dzieci (pdf)

Załącznik do zapytania cenowego – przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla dzieci (pdf)


MGOPS.ZP.252.4.2017 – Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (pdf)


MGOPS.ZP.252.4.2017 – Zamówienie publiczne na wykonanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (pdf)


MGOPS.ZP.252.5.1.2017 – Ogłoszenie o wyborze oferty na roboty remontowo-budowlane (pdf)


MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – strona 1 (pdf)

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – strona 2 (pdf)

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – Kosztorys zerowy (pdf)

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – Umowa wstępna (doc)

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – Formularz ofertowy (doc)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania MGOPS.ZP.3.1.2017 (pdf)


Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.3.2017 (strona 1) (pdf)

Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.3.2017 (strona 2) (pdf)

Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.3.2017 – kosztorys zerowy (pdf)

Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.3.2017 – umowa wstępna (doc)

Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.3.2017 – formularz ofertowy (doc)


MGOPS.ZP.252.2.2017 – Zapytanie ofertową na ESET Antivirus (pdf)

MGOPS.ZP.252.2.2017 – Wybór oferty na ESET Antivirus (pdf)


Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (pdf)

Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia – porozumienie współpracy (pdf)

Zestawienie i porównanie ofert dotyczących wykonywania czynności polegających na udzieleniu schronienia (pdf)

Zestawienie ofert dotyczących wykonywania czynności polegających na udzieleniu schronienia (pdf)


Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (pdf)

Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia (txt)

Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia – porozumienie współpracy (doc)

Zestawienie i porównanie ofert dotyczących wykonywania czynności polegających na udzieleniu schronienia (pdf)


Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.9.2016 (pdf)

Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.9.2016 (txt)


Zestawienie i porównanie ofert MGOPS.ZP.252.5.6.2015 (pdf)

Zestawienie i porównanie ofert MGOPS.ZP.252.5.6.2015 (txt)


Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.5.6.2015 (pdf)

Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.5.6.2015 (txt)

Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.5.6.2015 – Załącznik (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie odt wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym darmowego edytora tekstu Writer z pakietu OpenOffice.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Joanna Bezen
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian: