Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Zarządzenia

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2021-10-06 @ 07:34:46. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Zarządzenie nr 13/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w skład którego wchodzą Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 1/2020 (pdf)

Zarządzenie nr 2/2020 (pdf)

Zarządzenie nr 10/2020 (pdf)


Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów (pdf)


Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego (pdf)


Zarządzenie nr 41/2017 Kierownika MGOPS w Wieruszowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (pdf)


Zarządzenie nr 21/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydata na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Załącznik nr 1 – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego (pdf)

Załącznik nr 2 – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (pdf)

Załącznik nr 3 – Ocen kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej (pdf)

Załącznik nr 4 – Protokół naboru kandydatów na stanowisko pracy w MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Załącznik nr 5 – Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego W MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zarządzenie nr 19/2017 (pdf)


Zarządzenie nr 15/2015 (pdf)

Zarządzenie nr 15/2015 (txt)


Zarządzenie nr 5/2015 (pdf)

Zarządzenie nr 5/2015 (txt)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

2021-10-06 @ 07:34:46 Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2024/04/Dzien- wolny-dla-MGOPS.pdf" >Zarządzenie nr 7/2024 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)</a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2024/02/240212115056.pdf" >Zarządzenie nr 3/2024 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)</a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2023/08/230811104427.pdf" >Zarządzenie nr 12/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania gorącego posiłku (catering) dla klientów MGOPS w Wieruszowie (pdf)</a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2023/04/Zarzadzenie7-2023.pdf" >Zarządzenie nr 7/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)</a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2023/03/skanerx22-03-2023- 140342.pdf">Zarządzenie nr 5/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 22.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (pdf)</a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2023/02/Zarzadzenie-2023.pdf" >Zarządzenie nr 3/2023 Kierownika MGOPS z dnia 08.02.0.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (pdf)</a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2022/12/mgops- 20221214121324017926.pdf" >Zarządzenie nr 19/2022 Kierownika MGOPS w Wieruszowie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w MGOPS w Wieruszowie (pdf)</a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2022/01/zarzadzenie- z-3.01.2022.pdf" >Zarządzenie nr 1/2022 Kierownika MGOPS z dnia 03.01.2022 r. w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2021/12/Zarzadzenie- kierownika.pdf" >Zarządzenie nr 17/2021 Kierownika MGOPS z dnia 29.11.2021 r. w sprawie dni wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <hr />
  Dodano: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2021/11/Zarzadzenie.Ocena- prac-socjalnych.2021- 11-16.Kopia_ .pdf">Zarządzenie nr 16/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad i kryteriów okresowej oceny pracy pracowników socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
  Dodano: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2021/10/mgops_ 20211004_094251222.pdf" >Zarządzenie nr 13/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w skład którego wchodzą Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2021/10/mgops_ 20211004_094251222.pdf" >Zarządzenie nr 13/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w skład którego wchodzą Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <hr /> Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2020/01/zarz1- 2020.pdf">Zarządzenie nr 1/2020 <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2020/01/zarz1- 2020.pdf">Zarządzenie nr 1/2020 <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2020/01/zarz2- 2020.pdf">Zarządzenie nr 2/2020 <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2020/01/zarz2- 2020.pdf">Zarządzenie nr 2/2020 <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2020/06/zarz- 10-2020.pdf" >Zarządzenie nr 10/2020 <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2020/06/zarz- 10-2020.pdf" >Zarządzenie nr 10/2020 <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <hr /> Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/11/zarzadzenie- okulary.pdf" >Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/11/zarzadzenie- okulary.pdf" >Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <hr /> Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/09/zarzadzenie.pdf"> Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/09/zarzadzenie.pdf"> Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <hr /> Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/12/mgops_ 20171215_122316779.pdf" >Zarządzenie nr 41/2017 Kierownika MGOPS w Wieruszowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2017/12/mgops_ 20171215_122316779.pdf" >Zarządzenie nr 41/2017 Kierownika MGOPS w Wieruszowie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <hr /> Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zarzadzenie21-2017.pdf" >Zarządzenie nr 21/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydata na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zarzadzenie21-2017.pdf" >Zarządzenie nr 21/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydata na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal1- nabor-pracsocjalny- 1.pdf">Załącznik nr 1 – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal1- nabor-pracsocjalny- 1.pdf">Załącznik nr 1 – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal2- listakandydat.pdf" >Załącznik nr 2 – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal2- listakandydat.pdf" >Załącznik nr 2 – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal3- ocena.pdf">Załącznik nr 3 – Ocen kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal3- ocena.pdf">Załącznik nr 3 – Ocen kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal4- protokolnaboru.pdf" >Załącznik nr 4 – Protokół naboru kandydatów na stanowisko pracy w MGOPS w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal4- protokolnaboru.pdf" >Załącznik nr 4 – Protokół naboru kandydatów na stanowisko pracy w MGOPS w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal5- ogloszenie.pdf" >Załącznik nr 5 – Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego W MGOPS w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zal5- ogloszenie.pdf" >Załącznik nr 5 – Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego W MGOPS w Wieruszowie <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <hr /> Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zarzadzenie- 19-2017.pdf" >Zarządzenie nr 19/2017 <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/zarzadzenie- 19-2017.pdf" >Zarządzenie nr 19/2017 <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <hr /> Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-zarzadzenie- 15-2015.pdf"> Zarządzenie nr 15/2015 <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-zarzadzenie- 15-2015.pdf"> Zarządzenie nr 15/2015 <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-zarzadzenie- 15-2015.txt"> Zarządzenie nr 15/2015 <strong>(txt) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-zarzadzenie- 15-2015.txt"> Zarządzenie nr 15/2015 <strong>(txt) </strong></a>
Bez zmian: <hr /> Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-zarzadzenie- 5-2015.pdf">Zarządzenie nr 5/2015 <strong>(pdf) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-zarzadzenie- 5-2015.pdf">Zarządzenie nr 5/2015 <strong>(pdf) </strong></a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-zarzadzenie- 5-2015.txt">Zarządzenie nr 5/2015 <strong>(txt) </strong></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/06/mgops- wieruszow-zarzadzenie- 5-2015.txt">Zarządzenie nr 5/2015 <strong>(txt) </strong></a>
Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian:

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>