Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Kontakt

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2018-10-26 @ 13:03:16. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54

tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30

e-mail: wieruszow@mgops.pl

www: www.mgops.pl

Adres ePUAP: epuap.gov.pl
(/MGOPSWieruszow/SkrytkaESP)

Kierownik MGOPS
Ewa Szandała
e-mail: ewaszandala@mgops.pl

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00

Sekretariat

Beata Kindler
tel. 62 784 15 54
tel. 62 784 11 99

Biuro Obsługi Klienta

Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32

Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenie wychowawcze
tel. 62 784 15 54 wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: wieslawagorka@mgops.pl

Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
e-mail: danutajakubczak@mgops.pl

Dorota Mikuś – pracownik socjalny
e-mail: dorotamikus@mgops.pl

Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
e-mail: marcelinasiubiak@mgops.pl

tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
e-mail: annajurek@mgops.pl
tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23

Justyna Małecka – pracownik socjalny
e-mail: justynaplonka@mgops.pl
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29

Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
e-mail: magdalenahodyjas@mgops.pl
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24

Pracownicy socjalni do spraw świadczeń

Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: swiadczenia@mgops.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Larysa Jendrzej – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 725 278 232
e-mail: pz@mgops.pl

Dział Świadczeń Społecznych

Alicja Bryłka – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ewelina Kasprzak – gł. specjalista ds. świadczeń społecznych
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: rodzinne@mgops.pl

Emilia Kulczyńska – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: wychowawcze@mgops.pl

Dodatki mieszkaniowe

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: mieszkaniowe@mgops.pl

Księgowość

Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Maury – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@mgops.pl

Kadry, płace i kasa

Joanna Bezen – inspektor
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: kadry@mgops.pl

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

2018-10-26 @ 13:03:16 Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek Bez zmian: <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek
Bez zmian: Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p> Bez zmian: Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21 Bez zmian: <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21
Bez zmian: 98-400 Wieruszów</p> Bez zmian: 98-400 Wieruszów</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania: Bez zmian: <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:
Bez zmian: <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p> Bez zmian: <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a> Bez zmian: <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>
Bez zmian: (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p> Bez zmian: (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>
Skasowano: Ewa Szandała  
  Dodano: Małgorzata Burak
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: ewaszandala@mgops.pl" >ewaszandala@mgops.pl</a></p> Dodano: e-mail: <a href="mailto: malgorzataburak@mgops.pl" >malgorzataburak@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Beata Kindler Bez zmian: <p style="text-align: center;">Beata Kindler
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 Bez zmian: tel. 62 784 15 54
Bez zmian: tel. 62 784 11 99</p> Bez zmian: tel. 62 784 11 99</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna Bez zmian: <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 32</p> Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe Bez zmian: <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 31</p> Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny Bez zmian: <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
Bez zmian: i świadczenie wychowawcze Bez zmian: i świadczenie wychowawcze
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 33</p> Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej  
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: wieslawagorka@mgops.pl" >wieslawagorka@mgops.pl</a></p>  
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej Bez zmian: <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Dorota Mikuś – pracownik socjalny Dodano: <p style="text-align: center;">Dorota Dwornicka – pracownik socjalny
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny Bez zmian: <p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22 Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 22</p> Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej Bez zmian: <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a>
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 23 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 23
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p> Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Justyna Małecka – pracownik socjalny Bez zmian: <p style="text-align: center;">Justyna Małecka – pracownik socjalny
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a>
  Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
  Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Alicja Jerczyńska – pracownik socjalny
  Dodano: e-mail: <a href="mailto: alicjajerczynska@mgops.pl" >alicjajerczynska@mgops.pl</a>
  Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 23
  Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Barbara Wełna – specjalista pracy socjalnej
  Dodano: e-mail: <a href="mailto: barbarawelna@mgops.pl" >barbarawelna@mgops.pl</a>
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 29 Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 27
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 29</p> Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 27</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny Bez zmian: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a>
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24</p> Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny Bez zmian: <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Bez zmian: Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej Bez zmian: Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24 Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 24
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Larysa Jendrzej – asystent rodzinny Dodano: <p style="text-align: center;">Anita Smorawska – asystent rodzinny
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 29 Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 24
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 29 Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 24
Skasowano: tel. kom. 725 278 232 Dodano: tel. kom. 797 440 985
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: pz@mgops.pl"> pz@mgops.pl</a></p> Dodano: e-mail: <a href="mailto: asystent@mgops.pl" >asystent@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Sylwia Reksulak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Skasowano: <p style="text-align: center;">Alicja Bryłka – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Dodano: Alicja Bryłka – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Skasowano: Ewelina Kasprzak – gł. specjalista ds. świadczeń społecznych  
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26 Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Emilia Kulczyńskapodinspektor ds. świadczeń wychowawczych Dodano: <p style="text-align: center;">Emilia Lewińskainspektor ds. świadczeń rodzinnych
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26 Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p> Dodano: e-mail: <a href="mailto: emilialewinska@mgops.pl"> emilialewinska@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Anna Jurekspecjalista pracy socjalnej Dodano: <p style="text-align: center;">Emilia Lewińskainspektor ds. dodatków mieszkaniowych
Skasowano: tel. 62 784 15 54 wew. 27 Dodano: tel. 62 784 15 54 wew. 26
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 27 Dodano: tel. 62 784 11 99 wew. 26
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Skasowano: Iwona Maury – księgowa Dodano: Barbara Napierała – księgowa
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28
Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 28 Bez zmian: tel. 62 784 11 99 wew. 28
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor Bez zmian: <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor
Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28 Bez zmian: tel. 62 784 15 54 wew. 28
Skasowano: tel. 62 784 11 99 wew. 25  
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>
Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>