Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Kontakt

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 3 stycznia 2019 o 20:33:51. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54

tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30

e-mail: wieruszow@mgops.pl

www: www.mgops.pl

Adres ePUAP: epuap.gov.pl
(/MGOPSWieruszow/SkrytkaESP)

Kierownik MGOPS
p.o. Anna Jurek
e-mail: annajurek@mgops.pl

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00

Sekretariat

Beata Kindler
tel. 62 784 15 54
tel. 62 784 11 99

Biuro Obsługi Klienta

Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32

Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenie wychowawcze
tel. 62 784 15 54 wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: wieslawagorka@mgops.pl

Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
e-mail: danutajakubczak@mgops.pl

Dorota Mikuś – pracownik socjalny
e-mail: dorotamikus@mgops.pl

Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
e-mail: marcelinasiubiak@mgops.pl

tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
e-mail: annajurek@mgops.pl
tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23

Justyna Małecka – pracownik socjalny
e-mail: justynaplonka@mgops.pl
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29

Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
e-mail: magdalenahodyjas@mgops.pl
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24

Pracownicy socjalni do spraw świadczeń

Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: swiadczenia@mgops.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Larysa Jendrzej – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29
tel. 62 784 11 99 wew. 29
tel. kom. 725 278 232
e-mail: pz@mgops.pl

Dział Świadczeń Społecznych

Alicja Bryłka – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Iwona Jakobsze – pomoc administracyjna
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: rodzinne@mgops.pl

Emilia Kulczyńska – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: wychowawcze@mgops.pl

Dodatki mieszkaniowe

Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: mieszkaniowe@mgops.pl

Księgowość

Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Maury – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@mgops.pl

Kadry, płace i kasa

Joanna Bezen – inspektor
tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25
e-mail: kadry@mgops.pl

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

3 stycznia 2019 o 20:33:51 Aktualna wersja
Zawartość
<p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek   <p style="text-align: center;">Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>   Pomocy Społecznej w Wieruszowie</p>
<p style="text-align: center;">ul. Rynek 21   <p style="text-align: center;">ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów</p>   98-400 Wieruszów</p>
<p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>   <p style="text-align: center;">tel. <strong>62 784 15 54</strong></p>
<p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>   <p style="text-align: center;">tel./faks <strong>62 784 11 99</strong></p>
<p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:   <p style="text-align: center;">Godziny urzędowania:
<strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>   <strong>Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30</strong></p>
<p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>   <p style="text-align: center;">e-mail: <a href="mailto: wieruszow@mgops.pl" >wieruszow@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>   <p style="text-align: center;">www: <a href="http:// www.mgops.pl" >www.mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>   <p style="text-align: center;">Adres ePUAP: <a href="http:// epuap.gov.pl" >epuap.gov.pl</a>
(/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>   (/MGOPSWieruszow/ SkrytkaESP)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>   <p style="text-align: center;"><strong>Kierownik MGOPS</strong>
p.o. Anna Jurek    
    Małgorzata Burak
e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: malgorzataburak@mgops.pl" >malgorzataburak@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>   <p style="text-align: center;">Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 – 15:00</p>
<p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong> Sekretariat</strong></p>
<p style="text-align: center;">Beata Kindler   <p style="text-align: center;">Beata Kindler
tel. 62 784 15 54   tel. 62 784 15 54
tel. 62 784 11 99</p>   tel. 62 784 11 99</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Biuro Obsługi Klienta</strong></p>
<p style="text-align: center;">Pomoc społeczna   <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna
tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 32</p>
<p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe   <p style="text-align: center;">Dodatki mieszkaniowe
tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 31</p>
<p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny   <p style="text-align: center;">Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenie wychowawcze   i świadczenie wychowawcze
tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>   tel. 62 784 15 54 wew. 33</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dział Pomocy Środowiskowej i Usług</strong></p>
<p style="text-align: center;">Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Wiesława Górka – specjalista pracy socjalnej
e-mail: <a href="mailto: wieslawagorka@mgops.pl" >wieslawagorka@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: wieslawagorka@mgops.pl" >wieslawagorka@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Danuta Jakubczak – specjalista pracy socjalnej
e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: danutajakubczak@mgops.pl" >danutajakubczak@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Dorota Mikuś – pracownik socjalny   <p style="text-align: center;">Dorota Dwornicka – pracownik socjalny
e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: dorotamikus@mgops.pl" >dorotamikus@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny   <p style="text-align: center;">Marcelina Siubiak – pracownik socjalny
e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: marcelinasiubiak@mgops.pl" >marcelinasiubiak@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22   <p style="text-align: center;">tel. 62 784 15 54 wew. 22
tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>   tel. 62 784 11 99 wew. 22</p>
<p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a>   e-mail: <a href="mailto: annajurek@mgops.pl" >annajurek@mgops.pl</a>
tel. 62 784 15 54 wew. 23   tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>   tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
<p style="text-align: center;">Justyna Małecka – pracownik socjalny   <p style="text-align: center;">Justyna Małecka – pracownik socjalny
e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a>   e-mail: <a href="mailto: justynaplonka@mgops.pl" >justynaplonka@mgops.pl</a>
tel. 62 784 15 54 wew. 29   tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 29</p>   tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
    <p style="text-align: center;">Alicja Jerczyńska – pracownik socjalny
    e-mail: <a href="mailto: alicjajerczynska@mgops.pl" >alicjajerczynska@mgops.pl</a>
    tel. 62 784 15 54 wew. 23
    tel. 62 784 11 99 wew. 23</p>
<p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny   <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a>   e-mail: <a href="mailto: magdalenahodyjas@mgops.pl" >magdalenahodyjas@mgops.pl</a>
tel. 62 784 15 54 wew. 24   tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24</p>   tel. 62 784 11 99 wew. 24</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Pracownicy socjalni do spraw świadczeń</strong></p>
<p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny   <p style="text-align: center;">Magdalena Hodyjas – pracownik socjalny
Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej   Aneta Kmiecik-Gwizdek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 24   tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 24   tel. 62 784 11 99 wew. 24
e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: swiadczenia@mgops.pl" >swiadczenia@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Pracownik do spraw wspierania rodziny</strong></p>
<p style="text-align: center;">Larysa Jendrzej – asystent rodzinny   <p style="text-align: center;">Larysa Jendrzej – asystent rodzinny
tel. 62 784 15 54 wew. 29   tel. 62 784 15 54 wew. 24
tel. 62 784 11 99 wew. 29   tel. 62 784 11 99 wew. 24
tel. kom. 725 278 232   tel. kom. 797 440 985
e-mail: <a href="mailto: pz@mgops.pl"> pz@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: pz@mgops.pl"> pz@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dział Świadczeń Społecznych< /strong></p>
    <p style="text-align: center;">Sylwia Reksulak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
<p style="text-align: center;">Alicja Bryłka – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych   Alicja Bryłka – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Iwona Jakobsze – pomoc administracyjna   Iwona Jakobsze – pomoc administracyjna
tel. 62 784 15 54 wew. 26   tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26   tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: rodzinne@mgops.pl" >rodzinne@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;">Emilia Kulczyńska – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych   <p style="text-align: center;">Emilia Kulczyńska – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
tel. 62 784 15 54 wew. 26   tel. 62 784 15 54 wew. 26
tel. 62 784 11 99 wew. 26   tel. 62 784 11 99 wew. 26
e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: wychowawcze@mgops.pl" >wychowawcze@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></p>
<p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej   <p style="text-align: center;">Anna Jurek – specjalista pracy socjalnej
tel. 62 784 15 54 wew. 27   tel. 62 784 15 54 wew. 27
tel. 62 784 11 99 wew. 27   tel. 62 784 11 99 wew. 27
e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: mieszkaniowe@mgops.pl" >mieszkaniowe@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong> Księgowość< /strong></p>
<p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa   <p style="text-align: center;">Sylwia Soborczyk – główna księgowa
Iwona Maury – księgowa   Iwona Maury – księgowa
tel. 62 784 15 54 wew. 28   tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 28   tel. 62 784 11 99 wew. 28
e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mgops.pl" >ksiegowosc@mgops.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>   <p style="text-align: center;"><strong>Kadry, płace i kasa</strong></p>
<p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor   <p style="text-align: center;">Joanna Bezen – inspektor
tel. 62 784 15 54 wew. 28   tel. 62 784 15 54 wew. 28
tel. 62 784 11 99 wew. 25    
e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>   e-mail: <a href="mailto: kadry@mgops.pl" >kadry@mgops.pl</a></p>
<div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek   Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>   Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>